Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
89/KH.MGDXH14/10/2019TRƯỜNG MG DƯƠNG XUÂN HỘIKH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CNTT Tải về
103/KH.MGDXH11/11/2019TRƯỜNG MG DƯƠNG XUÂN HỘIKH TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN Tải về
102/KH.MGDXH11/11/2019TRƯỜNG MG DƯƠNG XUÂN HỘIKH MỖI THẤY CÔ GIÁO LÀ TẤM GƯƠNG ĐĐ Tải về
95/KH.MGDXH31/10/2019TRƯỜNG MG DƯƠNG XUÂN HỘIKH HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG BÁC Tải về
33/KH.MGDXH21/07/2019TRƯỜNG MG DƯƠNG XUÂN HỘIKH PHÒNG CHỐNG BLHĐ Tải về
94/KH.MGDXH31/10/2019TRƯỜNG MG DƯƠNG XUÂN HỘIKH MA TÚY Tải về
37/KH.MGDXH03/10/2019TRƯỜNG MG DƯƠNG XUÂN HỘIKH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ Tải về
60/KH.MGDXH11/10/2019TRƯỜNG MG DƯƠNG XUÂN HỘIKH AN TOÀN TAI NẠN Tải về
59/KH.MGDXH11/10/2019TRƯỜNG MG DƯƠNG XUÂN HỘIKH QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC Tải về
46/QĐ.MGDXH05/10/2019TRƯỜNG MG DƯƠNG XUÂN HỘIQUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG ĐOÀN - BAN GIÁM HIỆU Tải về
58/QĐ.MGDXH05/10/2019TRƯỜNG MG DƯƠNG XUÂN HỘIQUY CHẾ CHUYÊN MÔN NH 2019 - 2020 Tải về
45/QĐ.MGDXH05/10/2019TRƯỜNG MG DƯƠNG XUÂN HỘIQUY CHẾ DÂN CHỦ TRƯỜNG HỌC Tải về
3818/09/2019MG DƯƠNG XUÂN HỘIKH THI ĐUA 2019-2025 Tải về
4227/09/2019MG DƯƠNG XUÂN HỘIKH KIỂM TRA NỘI BỘ NH 2019-2020 Tải về
41MG DƯƠNG XUÂN HỘIKẾ HOẠCH THI ĐUA NH 2019-2020```` Tải về
80/KHLT11/10/2018TRƯỜNG MG DƯƠNG XUÂN HỘIKẾ HOẠCH LIÊN TỊCH Tải về
77/KH.MGDXH11/10/2018TRƯỜNG MG DƯƠNG XUÂN HỘIKẾ HOẠCH Tải về
82/KHLT23/10/2018TRƯỜNG MG DƯƠNG XUÂN HỘIKẾ HOẠCH Tải về
12/10/2018KẾ HOẠCH NH Tải về